Benut leerkracht uit de samenleving

Deze week zijn de middelbare scholen weer open gegaan. Na een welverdiende vakantie van bijna 7 weken begint de ratrace volgens de ijzeren planning die ons huidige onderwijssysteem kenmerkt weer van voor af aan. Met nog hogere eisen, grotere klassen en (hoogstwaarschijnlijk) nieuwe bezuinigingen. Kan het ook anders?

Hoe kan de vicieuze cirkel waarin het onderwijs zichzelf gevangen houdt doorbroken worden? En voorkomen worden dat leraren uitgeput raken en geen energie meer hebben om te doen waar de middelbare school voor bedoeld is: jongeren voorbereiden op een passende vervolgstudie of baan?

Hybride school
Ons advies: benut de leerkracht uit de samenleving en stel de school open voor de kennis en kunde van buiten. Door de crisis is er een stijgend aanbod van bedrijven en zelfstandig professionals met praktijkervaring die leerlingen en leraren kunnen inspireren en ondersteunen.

Met andere woorden: creëer een hybride school, die niet alleen op de (schaarser wordende) brandstof van de vakleerkrachten draait, maar benut de energie uit het bedrijfsleven, de wetenschap, de media, de politiek, de sport en cultuur voor de invulling van het onderwijs. Door deze werelden structureel te verbinden aan het onderwijs, ontstaat een flexibele organisatie met een onderwijsaanbod dat veel beter is afgestemd op de kansen en behoeften op de arbeidsmarkt. Zo’n ‘hybride school’ geeft de huidige docenten meer ontwikkelingsruimte en biedt jongeren meer inzicht en contacten in de beroepspraktijk.

Natuurlijk vergt het wel de nodige aanpassingen om zo’n hybride school te creëren, zowel aan de kant van de school, als van de mensen en organisaties die een bijdrage willen leveren aan het onderwijs. Maar de positieve ervaringen met programma’s die de buitenwereld nu al in de school brengen, spreken voor zichzelf: leerlingen zijn geïnspireerd en gemotiveerd, leraren voelen zich meer gewaardeerd en gesteund en de bedrijven en professionals krijgen inzicht in hoe het onderwijs is georganiseerd en erkenning voor de bijdrage die zij leveren.

Dagje lesgeven
Er zijn verschillende manieren voor scholen om externe expertise in huis te halen. Om aan het idee te wennen kan een school beginnen met de inzet van gastdocenten via Stichting Dagjelesgeven. Wij werken volgens het principe: de school vraagt, wij draaien. Zo zetten scholen onze gastdocenten vaak in bij de profiel- of studiekeuze, als rolmodellen van de verschillende profielen. De passie en praktijkverhalen van mensen uit de financiële wereld, de zorg, techniek en andere maatschappelijke sectoren zetten de leerlingen aan het denken over hun eigen passie en loopbaankansen. ‘Levenservaring, daar gaat het bij jongeren om. Dat kan de school niet altijd bieden.’zegt Gerardine Marechal, schoolleider in Lelystad over Dagjelesgeven.

Daarnaast levert Dagjelesgeven ook gastdocenten voor vakinhoudelijke verdieping, profielwerkstukken en activiteitenweken. Stichting Dagjelesgeven adviseert de school over de inzet en organisatie van de gastlessen en selecteert en brieft de vrijwillige gastdocenten. De stichting heeft inmiddels zo’n 400 vrijwilligers aan zich weten te binden.

Het is onze ambitie dat over 5 jaar alle middelbare scholen in Nederland structureel gebruik maken van zulke externe professionals. Bedrijven kunnen hier aan bijdragen door hun medewerkers te stimuleren om 1 of 2x per jaar voor de klas te staan. Educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff biedt vanaf komend schooljaar de gastlessen al aan als aanvulling op het lesmateriaal. Zo wordt de weg bereid voor intensievere samenwerking tussen de school en haar omgeving.

Dagjelesgeven werkt samen met andere mooie initiatieven die ’wisselwerken’ tussen school en samenleving, zoals Onderwijs on stage, Weekendschool, Studentdocent, GeenSchool en Eerst de Klas. De meeste van deze nieuwe energiebronnen voor het onderwijs opereren zelfstandig en zijn afhankelijk van subsidies, vrijwillige inzet of sponsoring. Wij roepen de bedrijven en de onderwijsbestuurders op om deze wegbereiders voor een hybride school te ondersteunen en de scholen te stimuleren de deuren open te zetten voor mensen van buiten en een structurele samenwerking met hen aan te gaan.

Femke Zwaal en Joost Borsboom, oprichters van Stichting Dagjelesgeven.
 
Stichting Dagjelesgeven bemiddelt professionals uit alle beroepssectoren als gastdocent in het voortgezet onderwijs. Zij worden ingezet in het kader van loopbaanoriëntatie – en begeleiding (LOB), vakinhoudelijke verdieping, profiel/sectorwerkstukken of thema-/activiteitenweken.
Zie www.dagjelesgeven.nl voor meer informatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt cookies voor bepaalde functionaliteiten, zoals het kunnen delen van blogposts. We hebben uw toestemming nodig deze cookies te ontvangen.
Meer over cookies