Dagjelesgeven in “Onderwijshelden 60x het bewijs dat het kan”

 

Uit: “Onderwijshelden 60x het bewijs dat het kan” (www.onderwijsheldenboek.nl)

“Iedereen heeft belang bij onderwijs – als leerling, professional, ouder, ambtenaar of werkgever. Op basis van onze ervaringen en wat we lezen en horen, vormen we ons een mening over ‘het onderwijs’. Afgelopen jaren is er een algemeen beeld ontstaan van een sector die steeds minder aansluit bij de moderne maatschappij. We lezen wekelijks wat er allemaal mis is. Genoeg te doen, lijkt het, maar kunnen we ‘het educatieve systeem’ wel veranderen en hoe dan? 

Van ministerie tot klaslokaal en ver daarbuiten werken mensen aan onderwijsontwikkeling. Zij hebben geen boodschap aan het systeem, maar werken gestaag aan het doel waar zij voor staan: kinderen een goede start laten maken in onze samenleving. Zij zijn degenen die laten zien wat er kan. Zij zijn onderwijshelden. Mensen die verandering willen en gewoonweg aan de slag gaan. Met de verhalen in dit boek tonen zij aan dat het kan, dat onderwijsontwikkeling overal is en dat we daar allemaal een rol in hebben.”

Lees het verhaal van Femke Zwaal en Joost Borsboom over Dagjelesgeven in het boek “Onderwijshelden  60x het bewijs dat het kan”

(UPDATE mei 2017: het boek staat niet meer online). Het transcript:

Benut leerkracht uit de samenleving.
Dagjelesgeven maakt onderwijs relevant en interessant door de inzet van gastdocenten die hun passie en praktijkervaringen met jongeren willen delen.
“Enige jaren terug sprak ik met een enthousiaste, werkzoekende geograaf. Deze man sprak met zoveel passie over z’n vak, dat ik hem adviseerde: ‘Ga les geven! Dat vond hij een stap te ver. Maar gewoon een keer een dagje lesgeven, dat leek hem wel wat. En zo ontstond het idee voor de start van Dagjelesgeven: het onderwijs laten profiteren van de kennis van professionals van buitenaf.
Vrij kort daarna vond ik via LinkedIn Femke Zwaal. Zij had een soortgelijk idee, ‘Profs voor de klas’, om vrijwilligers uit het bedrijfsleven gastlessen te laten geven over hun werk voor middelbare scholieren. Onze motivatie om de aanwezige passie en leer-kracht in de samenleving te verbinden aan de school matchte zo treffend dat we in 2009 besloten samen ‘Dagjelesgeven’ verder te ontwikkelen.
We constateerden allebei dat leerlingen vaak niet het nut inzien van de vakken die ze moeten leren. Ook hebben ze geen idee van en beeld bij de beroepspraktijk. Daardoor hebben ze grote moeite met de profiel- en studiekeuze. Wat ook meespeelt, is dat docenten en decanen onvoldoende tijd en geen groot netwerk hebben om professionals binnen de school te halen. En diezelfde bedrijven weten vaak niet hoe ze toegang tot de school kunnen krijgen.
Dagjelesgeven is inmiddels een stichting zonder winstoogmerk, mogelijk gemaakt door de belangeloze inzet van gastdocenten en bijdragen van bedrijven en fondsen. Het doel is jongeren tussen 12-18 jaar in contact te brengen met professionals uit verschillende werkvelden die hen kunnen inspireren bij hun profiel-, studie- en beroepskeuze. Dat kan op allerlei manieren: bij LOB (loopbaanoriëntatie en – begeleiding), vakinhoudelijke verdieping, een project of (profiel)werkstuk. De 450 gastdocenten uit ons netwerk brengen de praktijk tot leven en vertellen over successen en mislukkingen, dromen en daden, levenslessen en geven tips uit de praktijk. Op aanvraag van de scholen selecteren we geschikte kandidaten en ‘briefen’ we hen met behulp van ervaren trainers uit het onderwijs.
Dagjelesgeven biedt echte, persoonlijke verhalen over passie, tegenslag en succes, verteld door bevlogen en betrokken mensen. Bijvoorbeeld een ondernemer die vertelt over zijn faillissement of een begrafenisondernemer over haar bijzondere praktijk. Dat spreekt leerlingen aan. Ook geven de professionals inzicht in de huidige, dynamische arbeidsmarkt en de vele nieuwe functies en kansen die daardoor ontstaan. En wat je moet doen om die te pakken. Dat motiveert leerlingen om bewuste keuzes te maken en ervoor te gaan. Het biedt de professionals ook meer inzicht in de keuzes die ze zelf (soms onbewust) gemaakt hebben.
We hebben inmiddels veel geleerd over ‘ondernemen’ in en met het onderwijs. De belangrijkste ‘lessen’:
– Het onderwijs is georganiseerd volgens een strak jaarrooster, waarin weinig ruimte voor extra’s is. Het kost daarom soms veel tijd voordat Dagjelesgeven in het rooster past. Het is dus zaak om ons aanbod goed af te stemmen op de vraag en planning van de scholen.
– Scholen zijn vaak niet ingesteld op de ontvangst van gasten. Daar moeten we de scholen goed in begeleiden en onze gastdocenten op voorbereiden.
– Als leerlingen voorbereid zijn op de komst van onze gastdocenten, halen ze meer uit de ontmoeting met de externe professionals. Dagjelesgeven biedt lesbrieven en opdrachten aan die de school kan gebruiken in die voorbereidingsfase.
We zijn druk bezig om ons aanbod zo te ontwikkelen dat het eenvoudig kan worden opgeschaald. Het begint met de motivatie van de docenten en de school: staan ze open voor de inbreng van externe professionals en reserveren ze hier structureel tijd en geld voor? Dit kan gestimuleerd worden door praktijklessen op te nemen in het PTA.
Dagjelesgeven kan eenvoudig opschalen als de aanvragen van de school ruim van tevoren worden ingediend. Scholen die al bekend zijn met onze werkwijze kunnen we toegang geven tot onze database, zodat ze zelf gastdocenten kunnen benaderen. Scholen en aanbieders van lesmateriaal kunnen Dagjelesgeven laten groeien door gastlessen structureel op te nemen in het lesprogramma of -methode. Een campagne met bekende rolmodellen (Mark Rutte, André Kuipers, Ali B.) kan het benutten van de leer-kracht uit de samenleving bevorderen.
En, het belangrijkste: zowel leerlingen, (vak)docenten, decanen als de gastdocenten en hun werkgevers zijn positief over de ontmoeting tussen hun verschillende werelden.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt cookies voor bepaalde functionaliteiten, zoals het kunnen delen van blogposts. We hebben uw toestemming nodig deze cookies te ontvangen.
Meer over cookies