Loopbaanoriëntatie en begeleiding verplicht in schoolplan

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft een akkoord bereikt met de VO-raad, de NVS-NVL en de VvSL over Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). In het akkoord staat onder andere dat scholen voortaan het beleid over LOB in het schoolplan moeten opnemen. De overstap vanuit het vo naar het vervolgonderwijs verloopt problematisch: veel studenten vallen uit of maken een verkeerde studiekeuze. Het LAKS hoopt dat de LOB ambitieagenda eraan bijdraagt dat dit beter wordt.

De bedoeling van het akkoord is dat elke school én scholier de voorbereiding op de toekomst serieus gaan nemen. LAKS vindt het een grote overwinning dat er nu een akkoord is, want voorheen had nog niet elke school beleid hierover op papier staan. Dat die normen er nu zijn geeft LAKS de mogelijkheid om scholen kritisch aan te spreken als ze er niet aan voldoen. Ook de onderwijsinspectie neemt LOB serieuzer mee in haar toezicht.

In het akkoord staan onder andere de volgende punten: scholen organiseren voldoende LOB-activiteiten, LOB-beleid wordt vastgelegd in het schoolplan, scholen organiseren een samenhangend LOB-programma waarbij ze rekening houden met het keuzeproces van de leerling, binnen de school is deskundigheid hierover in huis of de scholen gaan zich professionaliseren, de school evalueert het LOB-beleid met de MR en neemt daarin leerlingtevredenheid mee.

De scholier blijft uiteraard zelf (mede)verantwoordelijk voor LOB, een school mag dus ook een inspanningsverplichting formuleren. Onderdeel van die inspanning wordt de opdracht je oriëntatie op de toekomst vast te leggen in bijvoorbeeld een loopbaandossier.

bron: AVS.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt cookies voor bepaalde functionaliteiten, zoals het kunnen delen van blogposts. We hebben uw toestemming nodig deze cookies te ontvangen.
Meer over cookies