Privacyverklaring

Deze Privacyregeling heeft betrekking op het gebruik van deze site. Deze Privacyregeling heeft geen betrekking op de privacyregeling van de provider die wordt gebruikt om via internet toegang te krijgen tot deze site. Als u van mening bent dat deze site de hier beschreven regeling niet volgt, kunt u contact opnemen via de contactpagina.

Zie ook de site van het College Bescherming Persoonsgegevens:  www.cbpweb.nl

DE INFORMATIE DIE DEZE SITE VERZAMELT
Deze site verzamelt geen gegevens die zij niet zelf nodig heeft voor een goed beheer van de site en/of voor het incasseren van eventuele abonnementsgelden.
We verzamelen samengestelde informatie over de pagina’s die bezocht worden en informatie die vrijwillig door bezoekers wordt gegeven. Het staat de bezoekers vrij extra gegevens over zichzelf te definiëren in hun persoonlijk aanmeldprofiel. Het profiel van ieder lid is op foto en naam na niet toegankelijk voor andere bezoekers van deze site. Wij achten ons niet verantwoordelijk voor de in het profiel vrijwillig verstrekte informatie noch voor eventuele informatie die in andere delen van de site vrijwillig wordt verstrekt (zoals bijvoorbeeld in de reacties op het blog).

HOE DEZE SITE DE DOOR U VERSTREKTE INFORMATIE GEBRUIKT
Het e-mail adres wordt gebruikt om zeker te stellen dat we met een serieuze geïnteresseerde te maken hebben. Dit e-mail adres wordt ook gebruikt voor communicatie met het betreffende lid.
Betalingsgegevens worden gebruikt voor het incasseren van abonnementsgelden.Als u in de toekomst geen e-mail meer van ons wenst te ontvangen, kunt u een bericht sturen via de contactpagina.

Deze site gebruikt alleen permanente cookies in het geval dat u ‘onthoud mijn login’ aanvinkt. De cookie wordt enkel en alleen gebruikt om de gewenste functionaliteit te realiseren. Deze site maakt geen gebruik van en werkt niet samen met Ad Servers.
Indien ons gebruik van de door u verstrekte gegevens in de toekomst mocht veranderen, zullen we de beleidswijzigingen op onze website plaatsen om u hiervan op de hoogte te stellen en u de mogelijkheid te geven uw gegevens te laten verwijderen. Wij adviseren u dan ook onze site regelmatig te bezoeken om te zien of er wijzigingen hebben plaatsgevonden.
U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in de contactinformatie te laten corrigeren, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via de contactpagina.

LINKS
Deze site bevat links naar de andere websites die zij nuttig acht voor haar gebruikers. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacyregelingen van zulke websites.

Deze site acht zich niet verantwoordelijk voor links die door leden worden verstrekt in hun persoonlijk profiel, het discussieforum of andere onderdelen van de site.

MEER INFORMATIE

Voor vragen over het privacybeleid van deze site kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

Deze site gebruikt cookies voor bepaalde functionaliteiten, zoals het kunnen delen van blogposts. We hebben uw toestemming nodig deze cookies te ontvangen.
Meer over cookies